Vyberte stránku

PŘEDSTAVUJEME

Mgr. Vladimíra Ludková

Mojí hlavní parketou jsou sociální služby, v  nichž působím celou svoji profesní dráhu. Sociální služby jsou příkladem, kdy stát hraje nezastupitelnou roli při vytváření podmínek pro jejich fungování. Profese mě přivedla k  mé velké vášni, kterou je tvoření. Tvořím s  dětmi a  seniory. Mými tvořivými dílnami prošlo mnoho lidí, s  nimiž jsem navázala krásný vztah a  rovněž jsem mohla spoustě lidem pomoci. Tvoření je nejen o předávané radosti, ale také o prostoru pro rozhovor nad vším, co nás tíží.

Díky svému synovi jsem se zcela přirozeně začala intenzivně zajímat o české školství a našla jsem si cestu k  lesním školkám.  Nejenom školství, ale celý náš normální život je v posledních letech pod silným tlakem těch, kteří nám říkají, co je pro nás dobré, a  jak bychom měli žít. My sami víme, co je pro nás a naše děti nejlepší. A jak se říká, pokud někdo chce jíst zrní, je to jeho věc. Ale ať mě ho nenutí jíst také

  • vystudovala Univerzitu Palackého Olomouc
  • pracovala na Sociálním odboru MČ Praha 8
  • v letech 2006–2014 místostarostka MČ Praha 8
  • v současné době je místostarostka MČ Praha 8 pro sociální oblast
  • působila jako koordinátorka osobní asistence Gerontologického centra v Praze 8
  • zakladatelka Center aktivizačních programů pro seniory a dětských klubů
  • iniciátorka vzniku pomníku Operace Anthropoid