Vyberte stránku

Recept pro Mirovickou

Jesličky v Mirovické ulici jsou tu v Praze 8 pro nejmenší už dlouhé roky. Stále se snažíme jít cestou jejich maximální finanční dostupnosti, i proto jsme se rozhodli pro transformaci na dětskou skupinu. Pro rodiče se tímto krokem nic nezmění, je to spíše věc organizačního přerodu pro naši příspěvkovou organizaci.

Z mého pohledu je však tento proces důležitý pro finanční stabilizaci zařízení díky příspěvku ze státního rozpočtu, na který bez transformace na dětskou skupinu nemáme nárok. Mým cílem je do budoucna jedno z oddělení vést cestou lesní pedagogiky, aby i rodiče dětí, kterým je sympatický alternativní směr výchovy a vzdělávání, jesle vnímali jako možného partnera v péči o děti. A nejen proto plánujeme rozsáhlou přeměnu zahrady jeslí, která projde terénní úpravou a dostane nové herní prvky. Navíc ji ozdobí jurta, kde budou mít děti k dispozici další prostor při nepřízni počasí.