Vyberte stránku

Nezapomeneme

Je naší povinností si pravidelně připomínat ty, kdo za nás a naši svobodu bojovali. Navzdory zlým jazykům, že je pieta u pomníku Operace Anthropoid jen politickou propagací. Není. V naší zemi jsou vlastně co chvíli nejrůznější volby, a to by se nedalo dělat nic v obavě, že vás druzí obviní ze zviditelňování a předvolební agitace. Navíc 80. výročí Operace Anthropoid jen jenom jedno a připadlo na letošní rok. Bylo mi ctí účastnit se této slavnostní akce. Při setkání s tolika výjimečnými lidmi jsem pociťovala opravdu nesmírnou hrdost.

Pomník Operace Anthropoid jsem tehdy v letech 2008 až 2009 jako nováček komunální politiky doslova vydupala ze země. A i tehdy navzdory zlým a nepřejícím jazykům. Dnes je tak pro mě pomník nejen splacením dluhu společnosti, protože důstojné označení místa jednoho z největších činů československého a dokonce evropského odboje palčivě chybělo, ale i důkazem, že odhodlání a vytrvalost má v komunální politice své místo.