Vyberte stránku

Praha 8 je nádherným místem k životu i díky své rozmanitosti. Přes všechny její rozdíly, velikost a pestrost jsme to my, její obyvatelé, kdo ji každodenně vytváříme. Každý z vás, kdo v Praze 8 žijete, jste její důležitou součástí. Každý váš názor v Praze 8 nějakým způsobem rezonuje. Pojďme na to ve vzájemném porozumění a souznění.