Praha 8 přichází s vlastním plánem Alzheimer P8

Praha 8 přichází s vlastním plánem Alzheimer P8

K národním plánům Alzheimer se hlásí největší země a nejznámější politické tváře. V České republice sice rozhodnutí mít český plán již dávno padlo, ale zřejmě zase zapadlo. S prvním březnovým dnem a poněkud nenápadně se proto začal v Městské části Praha 8 uskutečňovat místní alzheimerovský plán Alzheimer P8.

Místostarostka Vladimíra Ludková jej představuje následovně: „Příklad si bereme zejména z moudrého a nepříliš nákladného skotského plánu, který vychází ze spolupráce veřejnosti a odborníků. Připraveny jsou informační materiály pro odbornou i laickou veřejnost. Zejména pro ty odborníky a poskytovatele všech dalších služeb, na které se lidé s demencí a jejich rodiny obracejí a s nimiž se setkávají: jde nejen o zdravotní a sociální služby, ale i městskou policii, pracovníky obchodů a dalších služeb.“

Alzheimerova choroba a ostatní onemocnění způsobující demenci představují významný problém nejen pro společnost, ale zejména pro rodiny a pacienty samotné. Často se hovoří o ústavech. Většina lidí ale zůstává v rodinném prostředí, doma, ve svých obcích.

„Naše MČ se dlouhodobě o své občany stará. Sídlí tu mnoho unikátních služeb i pro lidi s demencí, například první stacionář tohoto typu v ČR.. Sídlí tu také Česká alzheimerovská společnost, se kterou spolupracujeme. Proto je vznik plánu Alzheimer právě v naší městské části velmi logický. Může to být i jakési epicentrum dalších podobných iniciativ. Chceme začít od lidí s demencí a jejich pečujících rodin. Chceme, aby naše městská část byla obcí přátelskou i pro tyto lidi. Začínáme drobnými kroky, zdánlivými maličkostmi, které jsou ale v našem i jejich životě velmi důležité,“ říká k plánu Alzheimer P8 místostarostka Vladimíra Ludková, v jejíž kompetenci je kultury i zdravotní a sociální problematika. „Kvalita života těch nejkřehčích a nejzranitelnějších je ale také otázkou kultury,“ dodává.

Slova místostarostky potvrzují i činy – v nejbližší době bude např. zahájena výstavba Domu sociálních služeb, který nabídne krátkodobé pobyty osobám s nutností celodenní péče pro 21 klientů a  službu dlouhodobých pobytů pro 30 klientů s diagnózou demence. Více viz zde.

K národním plánům Alzheimer se hlásí největší země a nejznámější politické tváře (jmenujme Francii a exprezidenta Sarkozyho, USA a prezidenta Obamu, Velkou Británii a velmi v této problematice angažovaného premiéra Davida Camerona, který na toto téma dokonce koordinoval jednání G8 v Londýně minulého roku).

V České republice sice rozhodnutí mít český plán již dávno padlo, ale zřejmě zase zapadlo. V ruchu současných mezinárodních politických událostí ani není velká naděje, že by se tomuto tématu mohlo věnovat příliš pozornosti. Demence se ale týká již 140 tisíc lidí v České republice a dvojnásobku těch, kteří o ně pečují. Problém Alzheimer a tito lidé ani příliš humbuku nepotřebují. Existuje však mnoho zdánlivě drobných a nevýznamných věcí, které jim mohou pomoci, usnadnit život a projasnit nastávající jaro.

Oblastní kancelář ODS

Binarova 1661
182 00 Praha 8

Telefon: +420 603 489 867
E-mail: os.praha8@ods.cz