Zasadíme se o výstavbu parkovacích domů

Tam, kde je to technicky a majetkově možné, uděláme vše pro výstavbu parkovacích domů.

Navrhujeme využít tzv. Automatický parkovací systém (APS). Jde o parkovací domy s počítačově řízeným automatizovaným procesem založení a vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení.

Řidič nemá do prostoru objektu přístup, s výjimkou místa určeného k předání a převzetí vozidla. To výrazně omezuje možnost vykrádání automobilů

Systém APS je možné využít pro parkoviště nadzemní, podzemní či kombinované. Nadzemní parkoviště si dovedeme představit na místech velkých sídlištních parkovišť, které jsou například v Bohnicích. Podzemní naopak v husté zástavbě Karlína či Libně.

Tento systém využívají evropská velkoměsta, ale funguje již i v České republice mimo jiné v Ostravě.

Oblastní kancelář ODS

Binarova 1661
182 00 Praha 8

Telefon: +420 603 489 867
E-mail: os.praha8@ods.cz