Otevřený dopis Radě MČ Praha 8 ve věci souboru Valášek

V Praze dne 17.10.2016

Otevřený dopis Radě MČ Praha 8 ve věci souboru Valášek

Vážený pane starosto, vážení členové rady,

             s velkým znepokojením sledujeme jako zastupitelé i občané Prahy 8 počínání Servisního střediska vůči souboru Valášek. Pracovníci servisního střediska, kteří spadají do kompetence pana místostarosty Fichtnera, svým naprosto arogantním chováním prakticky vyhánějí Valášek z Prahy 8.

            Tento soubor patří mezi to nejlepší, co v Praze 8 v oblasti kultury máme již 40 let. Proto by bylo opravdu smutné, aby padnul za oběť nezodpovědnosti několika úředníků a politiků, kteří se zrovna ocitli u kormidla radnice a neumějí s ním zacházet.

Proto jako klub zastupitelů za ODS vyzýváme Radu MČ Praha 8, aby buď stáhla výpověď z nájmu prostor v KD Ládví, jejíž výpovědní doba uplyne 31. října, nebo neprodleně se souborem Valášek uzavřela smlouvu novou, jak to předpokládá důvodová zpráva k usnesení RMČ 0208/2016.

V tomto smyslu je podepisována i petice příznivců souboru Valášek.

 

S pozdravem

 

Ondřej Gros, předseda klubu zastupitelů za ODS
Facebook - Ondřej Gros

Mgr. Vladimíra Ludková, předsedkyně OS ODS Praha 8
Facebook - Vladimíra Ludková

Oblastní kancelář ODS

Binarova 1661
182 00 Praha 8

Telefon: +420 603 489 867
E-mail: os.praha8@ods.cz